D1/23/KPOF - doskonalący KPOF

  • Prowadzący
  • Paweł Bilko |
  • Mikołaj Bułat |

Kurs doskonaloncy KPOF to wymagane przepisami szkolenie z  dokładnie określonych dziedzin, mające na celu utrwalenie minimum wiedzy i umiejętności z zakresu pracy KPOF.

Kursu nie da się w całości wykonać w formie zdalnej ponieważ przed komputerem/telefonem nie można prowadzić zajęć z technik interwencyjnych i posługiwania się bronią. 

Ten kurs planowany jest w przedziale czasowym 07.I.2023-28.I.2023r.

Wymagany przepisami kurs ma obejmować 40 godzin zajęć, nasz kurs przewiduje ich 78, więcej godzin zajęciowych pozwala na dostosowanie grafików pracy do zajęć z pewnym marginesem absencji - znamy życie i wiemy że nie każdy zawsze może zjawić się na zajęciach stacjonarnych.

Kurs skierowany jest do osób będących z Krakowa, okolic Krakowa i dla osób dla których stawienie się na na zajęciach stacjonarnych w Krakowie nie będzie problemem. 

Kurs odbywa się w systemie weekendowym (8 dni zajęć + dzień na egzaminy odbywające sie na strzelnicy) zwykle jest to piątek - 4h, sobota i niedziela - 10h.

Informacje o kursie

Cena i płatność

Tematyka kursu obejmuje

Coaches

Paweł Bilko

Paweł Bilko

Mikołaj Bułat

Mikołaj Bułat