Kurs doskonalący dla KPOF 03,2024

  • Prowadzący
  • Paweł Bilko |
  • Mikołaj Bułat |

Kurs doskonaloncy KPOF to wymagane przepisami szkolenie z  dokładnie określonych dziedzin, mające na celu utrwalenie minimum wiedzy i umiejętności z zakresu pracy KPOF.

Kursu nie da się w całości wykonać w formie zdalnej ponieważ przed komputerem/telefonem nie można prowadzić zajęć z technik interwencyjnych i posługiwania się bronią, czy części praktycznej z pierwszej pomocy

Ten kurs planowany jest w przedziale czasowym 09.VI.2023-13.V.2023.

Kurs skierowany jest do osób będących z Krakowa, okolic Krakowa i dla osób dla których stawienie się na na zajęciach stacjonarnych w Krakowie nie będzie problemem. 

Informacje o kursie

Cena i płatność

Tematyka kursu obejmuje

Coaches

Paweł Bilko

Paweł Bilko

Mikołaj Bułat

Mikołaj Bułat